User Tools

Site Tools


sv:doll_house

Dockskåp

Eng. Doll house

Spelvärldar med konsekvent inre logik och kausalitet, vilket ofta resulterar i intrikata detaljer och världsbyggande baserat på orsak-verkan.

Exempel på dockskåpsspel
sv/doll_house.txt · Last modified: 2017/01/06 13:54 (external edit)

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page: